گروه تحقیقاتی ذهن آگاهی

۱۰ موهبت الهی در زندگی| روز دوازدهم

 

اولین نعمت | وجود پر عظمت خداوند

ای رب العالمین، ای خالق و قدرت تمام جهانیان، من بی نهایت خوشحالم و بی نهایت سپاسگزارم برای وجود تو، برای اینکه خالقی چون تو دارم، چون توئی که مراقب همه چیز هستی و وقتی به تو توکل کنیم و وقتی همه چیز رو به تو بسپاریم، دیگه نگران چیزی نخواهیم بود. تو ما رو در دستان خودت هدایت می کنی و به جلو می بری. خدایا شکرت که تو هستی و می تونیم به خالقی چون تو تکیه کنیم و نگران چیزی نباشیم. وقتی به تو می سپاریم، تو کارها رو درست می کنی، وقتی که سرکش می‌شیم، ینده گناهکار تو می شیم، از تو دور می شیم و شاید جهنم برای ما دوری از تو باشه، شاید به گفتهٔ استادم، جهنم برای ما نبودن تو باشه، گرفتن خودت از ما باشه و حسرت نداشتن، حسرت توجه نکردن به تو در این دنیا باشه، که بدترین گناه اینه که به وجود مهر مهر یک نفر پی می بری به رحمانیت اش، به بزرگی اش پی می بری، وقتی که اون تو رو رها می کنه و می ره، وقتی که عشق تو رو رها می کنه و می ره، تو عذاب علیمی رو دچار می شی، تو خیلی اذیت می شی که ای کاش وقتی که بود قدرش رو می دونستم، شاید واقعا جهنم همین باشه، نمیدونم. ولی می دونم واقعا نبودن تو توی زندگی ما برای ما جهنمِ، توئی که خالق همه چیز هستی، توئی که خوراکی های مختلف رو برای ما فراهم میکنی، پوشاکمون، همه امکانات زندگیمون رو به‌واسطه‌ی وجود تو داریم، طبیعتت، هستی ات، نفسی که می کشیم، تن سالم مون، همه چیز، همه چیز، فک نمی کنم، چیزی باشه که نشان از وجود تو نباشه. در و وقتی تو خودت رو از ما بگیری، اون روز برای ما جهنمِ. خدایا سپاسگزارم برای وجودت. و خدایا اگر اینطوریِ هیچ خودت رو از من نگیر، از منی که تنها به تو تکیه می کنم، تنها تو رو می پرستم و تنها از تو هدایت می خوام. خدایا برای وجودت سپاسگزارم.

دومین نعمت | اتفاقات خوب گذشته

خدایا من ازت بی نهایت سپاسگزارم که توجهم به اتفاقات خوبِ گذشتم هست و وقتی که از گذشته یاد می کنم، اتفاقات خوب رو به یاد خودم می یارم، اینکه تو چقدر نعمت ها در اختیارم گذاشته بودی، اینکه چقدر در کنار عزیزانم به من خوش گذشت، اینکه تو در تک تک لحظات کنارم بودی، من اتفاقات به ظاهر بد رو یه خاطر نمی یارم، به دو دلیل؛ یکی اینکه اتفاقات بد گذشته، دیگه قابل دستکاری نیست و من نمی تونم من در گذشته برم و اون رو جبران کنم، من حال و آینده رو در اختیار دارم. به دستاوردهای خوب گذشته فکر می کنم، به چیزهاییکه به دست آوردم به واسطه بودن در اون لحظات. و خدایا شکرت که این آگاهی رو ئه‌م دادی که از گذشته درس بگیرم تا برای آینده، آماده بشم و متوجه بشم که گذشته، دیگه گذشته و بیشتر سپاسگزار باشم به خاطر اینکه فرصت دارم، یه فرصت تازه که زمان حال و آیندم رو بسازم. من به گذشته دسترسی ندارم ولی می تونم آیندم رو به بهترین وجه بسازم، با بودن در حال خوب، با گرفتن تصمیمات خوب، چون من خالق زندگی ام هستم. خدایا من سپاسگزارتم برای آگاهی هایی که هر لحظه بهم میدی. خدایا شکرت برای گذشته زیبا و قشنگم که آینهٔ زیبائی رو برای من یه ارمغان می یاره

سومین نعمت‌| هدایای دریافتی

خدایا من سپاسگزارتم که وقتی من دقیق می شم به اتفاقات زندگی ام، وقتی دقیق می شم به نعمت هایی که در زندگی ام میاد، نعمت هایی که وجود داره، نعمت هایی که در آینده نصیبم می شه، من به واسطه توجه به نعمت هات هدایای زیادی دریافت می کنم، به طور کاملاً اتفاقی و این نشان از وجودِ توئه، و این نشان از شکرگزاری ِ، که آثارش رو حتی توسط افراد دوروبرم به دست من می رسه و اونها یکی از دستان تو هستن و خدایا شکرت که خیلی اتفاقی افرادی می یان توی زندگی من و چیزهایی رو برای من می یارن، بدون اینکه من چشم داشتی داشته باشم، بدون اینکه من ذره ای فکر بکنم که اصلا قراره همچین اتفاقی بیوفته، فرد فقط قرارِ برای دیدن من بیاد و خیلی اتفاقی چیزهایی که در دسترسشِ، چیزهایی که فکر میکنه من دوست دارم. و البته که تو توی دلش میندازی. و جالبی این هدایا اینِ که مورد نیازِ من بودن و یک نمونه خیلی کوچیکش شربتی بود که قرار بود درست کنم، دقیقا همون شربت. شاید این هدیه به نظر کوچیک برسه ولی نشان از یک قانون بی تغییر. و بعد از رفتن این دوست عزیز گفتم خدایا سپاسگزارم که وقتی که توجه می کنم به نعمتی که وارد زندگی ام می شه نعمت هایی با همون جنس وارد زندگی ما میشه فرقی نمیکنه یه چه طریق، از طریق چه کسی و در کجا، به ما داده می شه هر اونچه که بهش توجه و بابتش سپاسگزار باشیم. و خدایا من سپاسگزارتم که اجابت کنندهٔ هر اونچه که ما می خوایم هستی. خدایا ممنونتم، خدایا شکرت

چهارمین نعمت | سلامتی اعضای بدن

خدای خاللق زیبایی ها من ازت سپاسگزارم برای روئیدن مو در سرم. خدایا شکرت که این نعمت باعث زیبائی دو چندان چهرهٔ ما می شه. این موی زیبا و بلندم که از رشد نمی ایسته و این نشان از وجود توئه. خدایا شکرت، از چه جای زیبائی از مغز سر ما که هم زیبائی داره، هم کاربرد داره. کاربرد اون شاید حفاظت از مغز سر ما باشه، تنوع اون در آدم ها متفاوتِ، موی مجعد، صاف، فرفری، در رنگ های متنوع، نلزک یا ضخیم. هر کدومشون یه نوع زیبائی داره. خدایا شکرت برای این همه تنوع، این همه زیبائی. خدایا تو ما رو چقدر زیبا آفریدی. خدایا سپاسگزارتم برای تک تک اعضای بدنم، برای تک تک نعمت هایی که بهم دادی، برای تک تک زیبایی هایی که در سر و صورت، در بدن و دست و پام. خدایا شکرت برای این موی زیبا، این موی رشد کننده، خدایا شکرت

پنجمین نعمت | خلق آرزو ها و خواسته ها در دل بنده ها

خدای اجابت کنندهٔ دعاها، خدای اجابت کنندهٔ آرزو ها و خواسته ها من ازت بی نهایت سپاسگزارم که ما رو طوری آفریدی که هر خواسته ها و آرزوهای مختلفی رو داشته باشیم

و از دل همین خواسته هاست که ایده های مختلفی به ذهن ما می رسه و عملی شون می کنیم و این خواسته ها انتهایی نداره. خیلی جالبه که همین خواسته هاست که این همه امکانات رو به وجود آورده. خدایا شکرت که ما هر لحظه خواسته هامون در حال رفرش شدنِ، یعنی متوقف نمیشیم. وقتی خواسته ای شکل می گیره و به اون خواسته می رسیم، به خاطر خاصیت کمال طلبی م، به خاطر آفریدن ما به طوریکه همیشه به دنبال تعالی هستیم، باعث میشه که خواستهٔ جدیدی در ما شکل بگیره، که به اون چیزی که هستیم راضی نباشیم، به فکر بهتر شدن، راحت تر انجام دادن یک کار و با فکر خواسته های جدیدتر و نابتر باشیم. خدایا سپاسگزارتم برای این روحیه که نه این کافی نیست بهتر از این هم میشه و خدایا شکرت که این روحیه در همهٔ بندگانت هست که باعث این جهان به این گستردگی، با این سرعت پیشرفت داره رو به جلو می ره. خدایا سپاسگزارتم که در تک تک لحظه های ما جاری هستی

ششمین نعمت | افراد هم فرکانس زندگی 

خدای آدم های خوب من ازت به خاطر وجود افرادی که با تغییر کردن من اونها هم تغییر کردن، با تغیی کردن من افرادی متناسب با حال من سر راهم قرار گرفتن ازت بی نهایت سپاسگزارم،افرادی که نگاهشون مثل نگاه منِ. خدایا شکرت برای دختری که اون هم به تازگی شکرگزاری رو جزء لاینفک زندگی اش کرده و وقتی ما همدیگر رو ملاقات میکنیم از تو صحبت می‌کنیم، از نعمت هایی که تو بهمون عنایت کردی، به جای صحبت کردن درمورد مسائل پیش و پا افتاده. خدایا من سپاسگزارتم برای انسان‌هایی که در زندگی مون هستن وقتی ما تغییر میکنیم، اونها هم تغییر میکنن. خدایا شکرت، خدایا شکرت که تعداد افرادی که شکرگزار هستن در زندگی من دارن بیشتر و بیشتر میشن. خدایا شکرت برای آتنای عزیز که زیبایی ها رو می بینه، زیبائی ها رو تحسین میکنه و زیبایی های بیشتری رو به زندگی خودش دعوت میکنه. دختری که قویِ، دختری که تسلیم شرایط نمیشه، تصمیمات قوی می گیره و پای تصمیماتش می مونه. دختری که لبخند زیبائی داره و با دید مثبت اش زندگی رو خیلی قشنگ تر کرده برای خودش و منی که در کنارش هستم. خدایا برای تک‌تک انسانهای با ارزش زندگی ام ازت سپاسگزارم.

هفتمین نعمت | خدمات دريافتی 

خدای خلاقم من سپاسگزارتم برای انسان های مخترع، مخترعِ ماشین که زندگی رو خیلی راحت تر از گذشته برای ما کرد و افرادی که در این حیطه کار میکنن و مسافت ها رو برای ما کوتاه کردن،مسافت های طولانی. خدایا شکرت برای این محصول هر روز داره بروز تر میشه، هرروز داره کاربردی تر میشه، هرروز امکانات بیشتری بهش افزوده میشه، ماشین هایی که با سوخت دیگه کار نمیکنن، ماشین هایی که داره به جایی میرسه که دیگه نیاز به راننده نیست، فقط مسیر بهش گفته و ما رو به مقصد می رسونه. خدایا شکرت که این نعمت هر روز داره زندگی ما رو راحت تر میکنه و مسافت ها رو خییلی برای ما کوتاه میکنه. خدایا شکرت برای کسانی که توی این حیطه دارن کار میکنن، کسانی که توی کارخونه های عظیم تلاش بی وقفه و تلاش هایی که زندگی رو برای ما راحت میکنن و تعدادشون خیلی زیاده. هرذکارخونه در هر شهر، افرادی که دارن کار میکنن، افرادی که ایده های جالبی به ذهنشون می رسه که امکاناتی رو اضافه بکنن. خدایا شکرت برای تک تک افرادی که در هر قسمتی از این محصول در حال فعالیتند و زندگی رو هر لحظه برای ما راحت تر میکنن. و افرادی که در این حیطه مشغول به کار هستن با این وسیله که به دست ما برسوننش؛ نمایشگاه‌های ماشین که اونها رو از کارخونه ها به سطح شهر و خیابان ها می رسونن که این وسیله به راحتی در دسترس ما قرار بگیره. و خدایا شکرت برای تاکسی دارها، برای اتوبوس ران ها که کسانی رو که این نعمت رو در دسترس ندارن، این افراد شریف این وسیله رو به راحت ترین شکل در اختیارشون قرار میدن. خدایا شکرت که در هر لحظه، در هر شرایطی، این امکانات قابل استفاده است، قابل دسترسیِ با پرداخت مبلغی. وقتیکه شرایط داشتن اون وسیله رو نداریم میتونیم با پرداخت مبلغی خیلی ناچیزتر از این امکانات استفاده بکنیم. خدایا شکرت برای این اغراد که شبانه روزی دارن کار میکنن و خدمت رسانی میکنن و خدایا من سپاسگزارم برای تک تک این افراد، برای تک‌تک این زنجیره که در حال خدمت رسانی به همدیگه هستن. در هر زمینه ای که داریم کار می کنیم، در هر زمینه ای که مشغول هستیم داریم به هم خدمت میکنیم، خواه ناخواه. خدایا برای این زنجیره با محبت ازت سپاسگزارم

هشتمین نعمت | فرد اصلی ِ زندگی 

خدایا انسان های پاک سرشت و پاک نیت من ازت سپاسگزارم برای فردی که در زندگی ام هست و هر لحظه کنارمِ و من رو آروم می کنه، زمانی که آشفته ام، زمانی که دلخورم درصدد بر میاد که دلخوری من رو برطرف بکنه به هر طریقی، با هر گفته ای، با انجام هر کاری. خدایا شکرت برای وجود همسر نازنینم که قلب ساده و پاک سرشت داره، فردی عاشق زندگیِ و تمام تلاشش رو میکنه برای زندگیِ خوب، برای راضی نگه داشتن من از زندگی، برای برطرف کردن هر نوع دلخوری. خدایا شکرت که این نگاه رو به من دادی که از دل هر اتفاق به ظاهر بد، از دل هر دلخوری یک درس بگیرم و خوبی های رابطه رو و خوبی های اتفاقاتی که برام میوفته، اتفاقاتی که به ظاهر شاید بد باشن ولی موهبت بزرگی توشونه. و میبینی که خدا چه لطف بزرگی به تو کرده با گذاشتن انسان های شریف در زندگی ات. فقط با عوض کردن نگاه اون فرد میتونه بهترین فرد زندگی تو بشه، اصلی ترین فردِ زندگی تو بشه، فقط با تغییر نگاه. یه دلخوری می تونه یه زندگی رو از بین ببره ولی یه دلخوری میتونه باعث قدر دونستن بیشتر اون فرد بشه. خدایا شکرت برای این آگاهی ای که بهم دادی و خدایا شکرت برای همسر نازنینم که نگهدارندهٔ زندگی ای به این زیبائیه. خدایا شکرت.

نهمین نعمت | نعمت های موجود

خدایا من ازت سپاسگزارم برای قابلمه های آشپزخونم در اندازه های مختلف که میتونم در اونها غذاهای خوشمزه رو بپزم، سرخ کنم، گریل کنم. خدایا شکرت برای این نعمت به ظاهر ساده که اگه نبود چقدر سخت میشد غذا درست کردن. می خواستیم تو چی درست کنیم. خیلی زندگی قشنگ میشه وقتی که این نعمت های به ظاهر ساده که نبودش در یک روز کل روز ما رو لنگ میکنه ببینیم و شکر گزار باشیم. خدایا شکرت که این نعمت خیلی کاربردیِ در زندگی من و من دارمش در اندازه های مختلف. خدایا شکرت که این نعمت باعث به وجود اومدن غذاهای خوشمزه میشه که ما میتونیم بهره ببریم و لذت ببریم از مزه غذاهای مختلف. و قوت بگیریم و سیر بشیم و چه لذتیِ سیر شدن از غذا. چه لذتی داره وقتی در اوج گرسنگی هستی غذا به دادت می رسه و خیلی لذت بخش خوردن غذا وقتی که گرسنه ای. و چقدر اون سیری به جون می چسبه. خدایا شکرت برای این قابلمه های خوب و زیبا که نیاز اساسی ما رو برطرف میکنه. خدایا شکرت برای تک تک نعمت هایی که توی زندگی هامون داریم و میتونیم از تک تک نعمت های موجودمون سپاسگزار باشیم. نعمتهایی که شاید کوچیک باشن ولی جزء اصلی زندگی ما هستن. و وقتی سپاسگزار هستیم من ایمان دارم که نعمت های بیشتری رو دریافت میکنیم، چون اثراتش رو در زندگی ام میبینم. خدایا بی نهایت سپاسگزارم برای این همه نعمتی که در زندگی ام موجودِ، و این همه نعمتی که در انتظارِ که وارد زندگی من بشه. خدایا شکرت

دهمین نعمت | من

خدای من، خدای خوبم، من ازت سپاسگزارم برای آفریدن من، آفریدن منی که از نطفه به وجود اومدم، نطفه ای که در حفاظ شکم مادر هست، به لطف تو، با حفاظت و نگهداری تو، در کیسه ای که تو خلقش کردی. خدایا ‌شکرت از به وجود اومدن من از هیچ، از عدم. خدایا من سپاسگزارتم برای آفریدن منی که نوزادی بیش نبودم، که هیچ ایده ای برای نگهداری از خودم نداشتم. خدایا تو بودی که من رو در آغوش پر مهر مادر نگه داشتی، مادری که وقتی که من اومدم همه چیز حول محور من چرخید، به واسطه مهری که تو در قلبش گذاشتی. خدایا شکرت برای آفریدن، برای لایق دونستن من، برای زندگی در این دنیا. خدایا شکرت که من رو از یک نوزاد ناتوان به یک انسان توانمند تبدیل کردی و من رو خالق زندگی خودم قرار دادی وقتی که توانایی اش رو داشتم. خدایا شکرت، خدایا شکرت که من رو از هیچ به وجود آوردی و به همه چیز رسوندی. من مفتخرم که در درگاه تو دارم زندگی میکنم. خدایا ممنونتم و خدایا شکرت که رو آفریدی. آه که تو چقدر بی نظیری. چقدر من خوشبختم، چقدر من لایقم که به وجود اومدم و چقدر من بی نظیرم که میتونم زندگی بی نظیری رو برای خودم خلق کنم. خدایا سپاسگزارتم. خدایا شکرت، خدایا شکرت، خدایا شکرت که هستی خدایا شکرت که دارمت.

و تو دوست عزیزم که این راه را با من شروع کردی، در قسمت کامنت همین متن در رابطه با تجربه خود از نعمات گفته شده برایمان بنویس که نوشتن نیروی خارق العاده ای داره برای برانگیختن احساس شکرگذاری و انتشارش باعث بیشتر شدن این احساس در زندگی ات وهمینطور باعث شریک شدن این احساس با زمینیان مشتاق خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری