گروه تحقیقاتی ذهن آگاهی

قانون تغیر ماهیت

قانون تغیر ماهیت

فلورانس اسکاول شین در کتاب چهار اثر از فلورانس می گوید:
روزی یکی از دانشمندان علوم ماورای طبیعت به من رهنمود شگفت انگیزی داد تا به یاری آن از عهده ی همه ی ترفند های بازی زندگی بر بیایم.
رهنمود او این بود: (( پذیرش بی چون و چرای اوضاع.)) او به من گفت: (( برای سالیان سال، شغل من دادن غسل تعمید و همچنین نامگذاری کودکان بود. اکنون به جای اسم گذاشتن بر بچه ها، نوبت نامگذاری رویداد هاست و من نام همه ی اتفاقات را یک چیز می گذارم: (( کامیابی)).

چه موفق بشوم و چه شکست بخورم، با توکل به خداوند یکتا همه چیز را موفقیت فرض می کنم. نام این قانون عظیم که اصل آن پذیرش است، قانون تغییر ماهیت می باشد. این دانشمند توانست توسط گفتارش، هر شکستی را به کامیابی مبدل سازد.

تو نیز برای هر اتفاقی که برایت می افتد تنها یک نام بگذار، کامیابی.

زمانی که تنها چشمانت خیر و خوشی را ببیند، تنها خیر و خوشی بر سر راهت قرار می گیرد. این حرف به معنای این نیست که ناکامی ها وجود ندارد،  آنها وجود دارند ولی ما با تغیر نگاهمان ناکامی ها را شاد کام خواهیم کرد.

قانون تغیر ماهیت

به ما می آموزد که می توان همه چیز را با تغیر در نگرشمان تغیر دهیم. تنها کافیست که چشمانمان را بشوییم و با چشمانی حاکی از نور به همه چیز بنگریم.

نورِ چشمانمان، تاریکی را به روشنی بدل می کند. و آنجاست که ما وارد ارض موعود خود می شویم.

برایت در مقاله پیشین از روبرو شدن با ترس هایت حرف به میان آوردم.   زمانی که از قانون تغیر ماهیت با خبر می شوی می توانی ترس هایت را به قند بدل کنی. تو حالا از ترس هایت عبور کرده ای، چشم هایت را آب تنی کرده ای و این است ارض موعود. دیدنِ تنها خیر و خوشی در هر موقعیت و هر موضعی.

تو حالا در پس هر اتفاق در زندگی ات، می توانی خیر و خوشی را بیابی.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

اشتراک گذاری